จีนเผยแผนกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลในช่วงปี 2564-2568

  • 0 Replies
  • 12 Views
*

Cindy700

  • *****
  • 1805
    • View Profile

คณะรัฐมนตรีจีนเปิดเผยแผนที่จะส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระยะ 5 ปี ฉบับที่ 14 (2564-2568)

สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า จีนตั้งเป้าที่จะเพิ่มสัดส่วนของมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมเศรษฐกิจดิจิทัลหลักในผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ขึ้นเป็น 10% ภายในปี 2568 จากเดิม 7.8% ในปี 2563

แผนดังกล่าวตั้งเป้าหมายไว้ว่า ภายในปี 2568 ระดับการเปลี่ยนสู่ดิจิทัลของอุตสาหกรรมต่าง ๆ จะเพิ่มขึ้นสู่ระดับใหม่ บริการดิจิทัลสาธารณะจะครอบคลุมมากขึ้น และระบบกำกับดูแลเศรษฐกิจดิจิทัลจะพัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

แผนดังกล่าวให้รายละเอียดภารกิจสำคัญ 8 ด้าน รวมถึงการปรับใช้และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล พร้อมผลักดันการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัลขององค์กรต่าง ๆ และขยายความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านเศรษฐกิจดิจิทัล

เอกสารระบุว่า จีนจะยกระดับการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา 6G ตลอดจนยกระดับนวัตกรรมในด้านยุทธศาสตร์ต่าง ๆ เช่น วงจรรวมและปัญญาประดิษฐ์ และอำนวยความสะดวกให้กับการพัฒนารูปแบบธุรกิจใหม่

นอกจากนี้ จีนยังจะสำรวจการจัดตั้งกฎระเบียบในด้านส่งข้อมูลข้ามพรมแดน การเข้าถึงตลาด การต่อต้านการผูกขาด สกุลเงินหยวนดิจิทัล และการปกป้องความเป็นส่วนตัวในยุคดิจิทัล โดยใช้กฎหมายระหว่างประเทศและประสบการณ์